Adelant

Ouderenzorg – Zorg van morgen of zorg van nu?

De ouderenzorg van morgen dat is waar ik graag NU een bijdrage aan lever.

De toenemende zorgvraag door dubbele vergrijzing en de tekorten aan zorgpersoneel stelt de ouderenzorg voor een grote uitdaging.  

Ben jij al klaar voor de ouderenzorg van morgen?
Ik geef samen met jouw organisatie graag vorm en sturing aan complexe transities binnen teams en locaties. Bijvoorbeeld het opzetten en uitvoeren van doelgroepenbeleid; regionale projecten in de keten; herschikking van taken en werkprocessen of het optimaliseren van de inzet van verpleegkundigen, bijvoorbeeld via verpleegkundig leiderschap.

Mijn passie is om vanuit oprechtheid en persoonlijk contact aan te sluiten bij de ontwikkelkracht van een ouderenzorgorganisatie, met als doel hoogwaardige en complexe ouderenzorg te bieden.

Typerend in mijn aanpak is mijn transparantie en bevlogenheid, waarbij ik voortdurend de focus houd op het eindresultaat. Ik geloof niet in een heel strakke en ‘blauwe’ aanpak. Het is eerder een dynamisch proces, zorgvuldig en werkende weg opgebouwd. De route past zich continu aan, aan de veranderingen die we onderweg tegenkomen.

Vanuit mijn sterk ontwikkelde intuïtie, merk ik signalen van weerstand tegen veranderen, nagenoeg direct op. Ik ben eerlijk naar mezelf en naar anderen, ik luister goed en gebruik makend van mijn onderbuikgevoel geef ik op een open, respectvolle wijze feedback. Dit geeft verrassende openingen in contact en zorgt voor inspiratie om persoonlijk en professioneel te groeien.

Ik breng mensen bij elkaar en combineer strategie en intuïtie. Zo kom ik met keiharde zachte vaardigheden in samenwerking met professionals, tot een passend zorgaanbod, waardoor je ouderenzorgorganisatie klaar is voor de veranderende vraag van de oudere cliënt van de toekomst.

Waar kun je mij voor inhuren?

  • Implementeren nieuwe strategie, vertaling naar concrete doelen en gedrag (beleid, kwaliteit, HR)
  • Visieontwikkeling kwaliteitszorg
  • Ontwikkelen en invoeren nieuwe concepten/innovaties
  • Projectmanagement in keten- en netwerkzorg
  • Ontwikkeling van professioneel leiderschap
  • Ondersteuning van samenwerkingsprocessen binnen organisaties (het primaire proces is optimaal ondersteund door de staf)