Adelant

Het verbeteren en vernieuwen van de ouderenzorg, door samenwerking tussen cliënt, informele en professionele zorg is mijn missie. Ik wil hieraan bijdragen door mijn inzet als verandermanager, senior adviseur én talentcoach.

Samen met jouw organisatie geef ik graag vorm en sturing aan complexe transities binnen teams en locaties. Bijvoorbeeld het opzetten en uitvoeren van doelgroepenbeleid; regionale projecten in de keten; herschikking van taken en werkprocessen of het optimaliseren van de inzet van verpleegkundigen, bijvoorbeeld via verpleegkundig leiderschap.

Mijn passie is om vanuit oprechtheid en persoonlijk contact aan te sluiten bij de ontwikkelkracht van een ouderenzorgorganisatie, met als doel hoogwaardige ouderenzorg te bieden.

Typerend in mijn aanpak is mijn transparantie en bevlogenheid, waarbij ik voortdurend de focus houd op het eindresultaat. Ik geloof niet in een heel strakke en ‘blauwe’ aanpak. Het is eerder een dynamisch proces, zorgvuldig en werkende weg opgebouwd. De route past zich continu aan, aan de veranderingen die we onderweg tegenkomen.

Waar kun je mij voor inhuren?

  • Verandermanagement (ontwerpen/implementeren en aansturen van medewerkers)
  • Adviseren bij veranderingsprocessen
  • Programma- en projectmanagement
  • Dagvoorzitter/procesbegeleider heidagen
  • Ontwikkelen van visie en strategie
  • Coaching en training
  • Onderzoeken & analyseren

De toenemende zorgvraag door dubbele vergrijzing en de tekorten aan zorgpersoneel stelt de ouderenzorg voor een grote uitdaging. Daarom ondersteun ik organisaties graag bij talentgericht werken. In organisaties waar mensen en teams écht talentgericht werken, zie je de prestaties en het werkplezier toenemen.